วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม มัทธิว 12:34-35 “โอ ชาติงูร้าย ท่านทั้งหลายเป็นคนชั่ว”

โอ พวกชาติงูร้าย ท่านทั้งหลายเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไร? 
ด้วยว่าปากนั้นพูด@สิ่งที่มาจากใจ คนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดี
@ในตัวของเขา คนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่ว@ในตัวของเขา

Q1 “คนจะดีหรือชั่ว” เริ่มต้นจากที่ใด? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู สุภาษิต 4:23 ประกอบ)
Q2 คุณต้องทำสิ่งใด เพื่อไม่ให้คำพูดที่ว่า “โอ พวกชาติงูร้าย ท่านทั้งหลายเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไร?” เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ? (ดู โรม 12:2 ประกอบ)
หมายเหตุ: สุภาษิต 4:23 จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจโรม 12:2 อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยชูวา 13-15 ลูกา 1:57-80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *