วันอังคารที่ 2 เมษายน ลูกา 9:26 “ไม่มีความอาย”

ถ้าใครมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเรา
@บุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะคนนั้นเมื่อท่านมาด้วยพระรัศมีของท่าน

และของพระบิดา และรัศมีของเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์

Q1 ทำไมเราจึง “ไม่ควรอาย” เมื่อต้องบอกคนอื่นๆ ว่า “เราเป็นคริสเตียน” เป็นคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์? (สังเกตคำหลัง ¥ และ อ่าน โรม 5:8 ประกอบ)
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่ทำให้คุณไม่กล้าบอกคนอื่นๆ ว่า “คุณเป็นคริสตียน” เชื่อในพระเจ้า และไว้วางใจในพระเยซูคริสต์? อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคนั้น
หมายเหตุ: โรม 5:8 แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ผู้วินิจฉัย 16-18 ลูกา 7:1-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *