วันศุกร์ที่ 5 เมษายน เศคาริยาห์ 1:4 “กลับมาหาเรา”

อย่าเป็นเหมือนบรรพบุรุษของพวกเจ้า
ซึ่งบรรดาผู้เผยพระวจนะในสมัยก่อนๆ ร้องประกาศกับเขาว่า
‘พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า @ “จงหันกลับจากทางชั่วของเจ้า
@และจากการกระทำอันชั่วร้ายของเจ้าเถิด” ’
@แต่เขาไม่ได้ยินและไม่เชื่อฟังเรา พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ

Q1 ทำไมเศคาริยาห์จึงบอกคนอิสราเอลว่า “อย่าเป็นเหมือนบรรพบุรุษของพวกเจ้า”? (สังเกตคำหลัง @ )
Q2 เมื่อคุณอ่านประโยคที่ว่า “แต่เขา (คุณ) ไม่ได้ยินและไม่เชื่อฟังเรา” พระเจ้ากำลังเตือนสติคุณในเรื่องใด? ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะ “กลับมาหาพระเจ้า” ? (ดู ยอห์น 10:26-27 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยอห์น 10:26-2726 แต่พวกท่านไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเรา 27 แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็ตามเรา


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 1 ซามูเอล 1-3 ลูกา 8:26-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *