วันอังคารที่ 9 เมษายน สุภาษิต 17:22 “ใจ”

ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี แต่จิตใจชอกช้ำทำให้กระดูกแห้ง

Q1 อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “ใจร่าเริง” และ “ใจชอกช้ำ”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เป็น” “ทำให้”)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้จะ “เป็นจริง” ในชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู ฟีลิปปี 4:4 ประกอบ)
หมายเหตุ: ฟีลิปปี 4:4 จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 1 ซามูเอล 13-14  ลูกา 10:1-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *