วันศุกร์ที่ 12 เมษายน เฉลยธรรมบัญญัติ 18:13-14 “หมอดูและคนทำนาย”

ท่าน@จงเป็นคนปราศจากตำหนิ ต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน
เพราะว่าชนชาติเหล่านี้ซึ่งท่านกำลังจะไปยึดครองนั้น
เชื่อฟังหมอดูและคนทำนาย
แต่ส่วนตัวท่านนั้นพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน@ไม่ทรงยอมให้ท่านทำเช่นนั้น

Q1 ทำไมคนของพระเจ้า จึงไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ “หมอดู” และ “การทำนาย”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณเคย หรือกำลังจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ “การดูหมอ” “การทำนาย” “การดูดวง” บ้างหรือเปล่า? อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้า ให้คุณหลุดพ้นออกจากสิ่งเหล่านั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 1 ซามูเอล 19-21 ลูกา 11:29-54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *