วันเสาร์ที่ 13 เมษายน วันผู้สูงอายุ 1 ทิโมธี 5:4 “เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า”

ถ้าแม่ม่ายคนไหนมีลูกหรือหลาน ก็ให้เขาทั้งหลาย@เรียนรู้การทำหน้าที่
ในทางพระเจ้า
@ต่อครอบครัวของตนก่อน และ@ให้ตอบแทนคุณบิดามารดา
เพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

Q1 “เพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า” หมายถึง “การกระทำ” แบบไหน?
Q2 วันนี้นอกจากเป็นวันสงกรานต์ยังเป็น “วันผู้สูงอายุ” ด้วย ในฐานะที่คุณเป็นลูก/หลาน คุณจะ “ทำสิ่งใด” ต่อ “ผู้สูงอายุในครอบครัวของคุณ” (คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณลุง คุณป้า) เพื่อให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 1 ซามูเอล 22-24 ลูกา 12:1-31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *