วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน วันครอบครัว 1 เปโตร 3:7  “ชีวิตอันเป็นพระคุณ”

พวกท่านที่เป็นสามีก็เช่นกัน
1.จงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในฐานะที่เธอเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า
และ2.จงให้เกียรติเธอในฐานะที่เป็นทายาทร่วมรับชีวิต
อันเป็นพระคุณ 3.เพื่อคำอธิษฐานของพวกท่านจะไม่ถูกขัดขวาง

Q1 เปโตรได้ให้ “คำแนะนำ” อย่างน้อย 3 ประการ ที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวได้รับ “ชีวิตอันเป็นพระคุณ” คืออะไรบ้าง?
Q2 วันนี้เป็น “วันครอบครัว” คุณจะนำ “คำแนะนำ” ทั้ง 3 ประการ ไปใช้กับคนในครอบครัว (สามี/ภรรยา/พ่อ/แม่/ลูก/พี่น้อง) เพื่อจะได้รับ “ชีวิตอันเป็นพระคุณ”อย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 1 ซามูเอล 25-26 ลูกา 12:32-59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *