วันอังคารที่ 16 เมษายน สุภาษิต 12:15 “คำแนะนำ”

ทางของคนโง่นั้น@ถูกต้องในสายตาของเขาเองแต่คนมีปัญญา@ย่อมฟังคำแนะนำ

Q1 อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “คนโง่” และ “คนมีปัญญา”?  (สังเกตคำหลัง @)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้จะช่วยคุณให้ “ฟังคำแนะนำ” ของคนอื่นมากขึ้นอย่างไร? (ดู สุภาษิต 29:1 ประกอบ)
หมายเหตุ: สุภาษิต 29:1 คนที่ถูกตักเตือนบ่อยๆ แต่ยังหัวรั้น จะถูกทำลายทันทีโดยไม่มีทางแก้ไข


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 1 ซามูเอล 30-31 ลูกา 13:22-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *