วันพุธที่ 17 เมษายน โรม 8:28 “ก่อผลดี”

เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า 
คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียก@ตามพระประสงค์ของพระองค์

Q1 แน่นอนว่า “ผลดี” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนที่เชื่อพระเจ้า ไม่ได้เท่ากับ “ถูกใจ” หรือ “ตามใจของเรา” แต่หมายความว่าอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 ลองคิดถึง เหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ “ไม่ค่อยดี” ในชีวิตของคุณ คุณคิดว่า “ผลดี” ที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในเหตุการณ์นั้นคืออะไร? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทำให้คุณสามารถผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 2 ซามูเอล 1-2  ลูกา 14:1-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *