วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน ฮีบรู 10:24-25 “สามัคคีธรรม”

และขอให้เราพิจารณาดู เพื่อ1.จะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและ
2.ทำความดี 3.อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย

แต่4.จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว

Q1 การมี “สามัคคีธรรม” ระหว่างพี่น้องในคริสตจักรในวันอาทิตย์มีประโยชน์อย่างไร?
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่ทำให้คุณไม่สามารถมีส่วนร่วมในการประชุมของคริสตจักรไม่ว่าจะเป็น การนมัสการ / การเรียนรวีฯ / กุล่มเซล / กลุ่มอธิษฐาน / การเข้าค่าย? อธิษฐานขอพระเจ้าที่คุณจะมีส่วนร่วมในสามัคคีธรรมกับพี่น้องในคริสตจักรมากขึ้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 2 ซามูเอล 3-5  ลูกา 14:25-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *