วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน อิสยาห์ 64:8 “ช่างปั้น”

ข้าแต่พระยาห์เวห์ บัดนี้พระองค์ยังเป็นพระบิดาของพวกข้าพระองค์
ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นดินเหนียว และพระองค์ทรงเป็นช่างปั้น
ข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลงานของพระหัตถ์พระองค์

Q1 การที่เรารู้ว่า ชีวิตของเราเปรียบเสมือนกับ “ดินเหนียว” ที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงเป็น “ช่างปั้น” ช่วยให้คุณมีความไว้วางใจในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างไร?
Q2 คุณปรารถนาจะให้พระเจ้าทรงปั้นชีวิตของคุณให้ออกมาแบบไหน? อธิษฐานขอให้สิ่งนั้นเป็นจริงในชีวิตของคุณ


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 2 ซามูเอล 12-13 ลูกา 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *