วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 1 เปโตร 5:8 “กัดกินได้”

จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร
ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้

Q1 คำว่า “จงควบคุมตัวเอง” “จงระวังระไวให้ดี” “เดินวนเวียน” และ “เที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้” กำลังเตือนสติคุณให้ระมัดระวัง “การทดลอง” ที่อยู่รอบๆ ชีวิตของคุณ ที่อาจจะทำให้คุณหลงไปจากทางของพระเจ้าอย่างไร?
Q2 คุณจะหลีกเลี่ยง หรือ ป้องกันตัวเองจาก “การกัดกิน” ของมารซาตานอย่างไร? (ดู ยากอบ 4:7 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยากอบ 4:7 เพราะฉะนั้น พวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไป


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 2 ซามูเอล 21-22 ลูกา 18:18-43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *