เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 2 ก.ค. 2010 โยชูวา 12:1-24

ข้อ 11:23 บันทึกว่า ”ได้ยึดแผ่นดินทั้งสิ้น” ในที่นี้หมายถึง การควบคุมแผ่นดินคานาอัน (โดยภาพรวม) ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ยึดครองพื้นที่ทุกส่วน หน้าที่หลักของโยชูวาสำเร็จแล้วและขั้นต่อไปคือการแบ่งดินแดนซึ่งได้เริ่มบันทึกตั้งแต่บทที่ 13 เป็นต้นไป บทที่ 12 เป็นสะพานเชื่อมเรื่องราวจากการชนะศึกครั้งสำคัญๆสู่การแบ่งดินแดน ลองนับดูกษัตริย์ที่พ่ายแพ้โมเสสและเจ้าเมืองที่พ่ายแพ้โยชูวา (ดูโยชูวา 1:1-9) ความมีชัยเหล่านี้ทำให้คุณสัมผัสถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของโยชูวา และชีวิตคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *