เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 3 ก.ค. 2010 โยชูวา 13:1-33

แผ่นดินได้ถูกแบ่งออกตามจำนวนเผ่าของอิสราเอล เนื่องจากโยชูวาอายุมากแล้ว แต่แผ่นดินที่ต้องยึดครองนั้นยังมีอีกจำนวนมาก (ข้อ 1) ซึ่งทุกเผ่าต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง หลังจากที่โยชูวาไม่อยู่เป็นผู้นำของเขาแล้ว แต่พระเจ้าทรงสัญญาในข้อ 6 ว่า “เราจะขับไล่เขาทั้งหลายออกไปให้พ้นหน้าคนอิสราเอลเอง” คำสัญญานี้ช่วยเหลือคุณในการเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *