เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค. วิวรณ์ 3:14-22

เลาดีเซียอยู่ห่างจากฟิลาเดลเฟียไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 70 กิโลเมตรเมืองนี้มีชื่อเสียงในการค้าขาย เป็นเมืองที่ภูมิใจในความมั่งคั่งของตน และมีชีวิตที่สุขสบาย แต่ในฝ่ายวิญญาณนั้นพระเจ้าบอกว่า “พวกเขาไม่ร้อนไม่เย็น เป็นแต่อุ่นๆ” ซึ่งพระเจ้าไม่พอพระทัย เพราะพระองค์ต้องการให้พวกเขาร้อนในฝ่ายวิญญาณ” (19) มีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคุณด้านใดบ้างที่กำลังตกอยู่ในสภาพเดียวกับคริสเตียนที่เมืองเลาดีเซียคือ เป็นแต่อุ่นๆ พระเจ้ากำลังบอกคุณวันนี้ว่า “จงกระตือรือร้น !!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *