เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 30 พ.ย. วิวรณ์ 3:7-13

เมืองฟีลาเดียเฟียตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้จากเมืองซาร์ดิส ประมาณ 45 กิโลเมตร คริสตจักรที่นี่มีกำลังน้อยแต่สัตย์ซื่อในการประพฤติตามคือ ประกาศข่าวประเสริฐ พวกเขาถูกข่มเหงจากพวกยิวเหมือนกับคริสตจักรสเมอร์เนอร์ สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือ “การยึดมั่นในสิ่งที่มี – ความเชื่อ” (ข้อ 11) อธิษฐานเผื่อตัวคุณและคริสตจักรที่จะเป็นเกลือและแสงสว่างของสังคม ยึดมั่นในความเชื่อ ไม่ท้อแท้แม้จะถูกข่มเหง ดูหมิ่นเหยียดหยามก็ตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *