เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. วิวรณ์ 4:1-11

นี่คือภาพการนมัสการที่ยอห์นมีโอกาสได้เห็นในแผ่นดินสวรรค์ และท่านพยายามที่จะใช้ภาษาของมนุษย์ซึ่งมีความจำกัดในการอธิบายภาพที่ท่านได้เห็น เท่าที่ท่านจะสามารถทำได้ อ่านพระคัมภีร์นี้อีกรอบ แล้วลองจินตนาการว่า ถ้าคุณอยู่ที่นั้นบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้าง? อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณเข้าใจความหมายของการนมัสการที่ว่า “พระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญ พระเกียรติ และฤทธิเดช”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *