เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 3 ธ.ค. วิวรณ์ 5:1-14

เมื่อยอห์นได้เห็นนิมิตเกี่ยวกับหนังสือม้วนซึ่งบันทึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวาระสุดท้าย ยอห์นถึงกับร้องไห้ออกมา เพราะท่านพบว่า “ไม่มีผู้ใดในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก หรือใต้แผ่นดินโลกที่สามารถคลี่หนังสือม้วนนั้นออก หรือดูหนังสือนั้นได้” (3) แต่ในที่สุดก็มีผู้หนึ่งที่สมควร และคู่ควร คือ พระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งถูกเรียกว่า พระเมษโปดก พระองค์ทรงสมควรเป็นผู้เปิด “เพราะว่า พระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว…” (9) การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ทำให้เราสามารถนมัสการพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่ง อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่คุณได้รับผ่านทางพระเยซูคริสต์ และการได้มีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ (พรุ่งนี้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *