วันพุธที่ 8 พฤษภาคม โรม 12:3 “มอบไว้ให้”

ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทุกคนโดยพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า
อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดอย่างสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่าน

Q1 ลองคิดถึง “ความรู้” “ความสามารถ” หรือ “ของประทาน” ที่พระเจ้าทรง “มอบไว้ให้” ในชีวิตของคุณว่ามีอะไรบ้าง?
Q2 คำพูดที่ว่า “อย่าคิดถือตัว” “คิดอย่างสุขุม” และ “สมกับขนาดความเชื่อ” เป็นแนวทางสำหรับคุณในการใช้ “ความรู้” “ความสามารถ” หรือ “ของประทาน” ในการดำเนินชีวิตและรับใช้พระเจ้าอย่างไร? (ดู เอเฟซัส 4:16 ประกอบ)
หมายเหตุ; เอเฟซัส 4:16 เนื่องจากพระองค์นี้เอง ร่างกายทั้งหมดจึงได้รับการเชื่อมและประสานเข้าด้วยกันโดยทุกๆ ข้อต่อที่ประทานมานั้น และเมื่อแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่แล้ว  ก็ทำให้ร่างกายเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรัก


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศ์กษัตริย์ 4-6  ลูกา 24:36-53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *