วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม สดุดี 34:8 “เชิมชิมดู”

เชิญชิมดูแล้ว1.จะเห็นว่า พระยาห์เวห์ประเสริฐคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์2.ก็เป็นสุข

Q1 ผู้เขียนสดุดีได้เชิญชวนให้ผู้อ่านมา “ชิมดู” (มารู้จักพระเจ้า) เพราะผู้เขียนมั่นใจว่า จะเกิดอะไรขึ้น?
Q2 เขียนชื่อคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ที่คุณอยากให้มา “ชิมพระเจ้า” (มารู้จักพระเจ้า) สัก 2 คน อธิษฐานขอสติปัญญากับพระเจ้า ที่คุณจะพูดข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์กับคนเหล่านั้นที่คุณได้เขียนชื่อออกมา


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศ์กษัตริย์ 24-25  ยอห์น 5:1-29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *