เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค. วิวรณ์ 9:1-12

ช่วงเวลาของความทุกข์ทรมานยังไม่หมดสิ้น เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่ 5 เป่าแตรขึ้น การทำลายครั้งต่อไปก็เกิดขึ้น พระเจ้าทรงใช้ตั๊กแตนฝูงใหญ่มา พร้อมกับประทานอำนาจแห่งการทำลายให้ แต่ไม่ทรงอนุญาตให้ฝูงตั๊กแตนนั้นทำลายต้นไม้ใบหญ้า และคนที่มีตราประทับของพระองค์ไว้ที่หน้าผาก คุณรู้ไหมว่า คุณคือผู้ที่มีตราประทับของพระเจ้า เป็นผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ไว้แล้วด้วยราคาสูง พระองค์ทรงปกป้องคุณแม้ในวันสุดท้ายของโลกนี้ คุณจะดำเนินชีวิตวันนี้ให้สมกับการทรงไถ่ และการปกป้องของพระเจ้าที่มีในชีวิตอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *