เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 7 ธ.ค. วิวรณ์ 8:1-13

ฉากแรกในการเปิดตัวของการพิพากษาโลกเริ่มขึ้นเมื่อทูตสวรรค์แต่ละองค์เริ่มเป่าแตรของตน ภัยพิบัติอันน่าสยดสยองก็เกิดขึ้นกับแผ่นดินโลก ทั้งแผ่นดิน ทะเล ดวงอาทิตย์ ดวงดาว ต่างก็ถูกทำลายเสีย 1 ใน 3 นี่เป็นการลงโทษเพื่อเตือนมนุษย์ ยังไม่ใช่การพิพากษาครั้งสุดท้าย แต่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น การลงโทษจะมีมาถึงผู้ที่ไม่กลับใจอย่างแน่นอน วันนี้มีใครไหมที่คุณรู้จัก และยังไม่กลับใจ ไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ ใช้โอกาสนี้อธิษฐานเผื่อเขา เพื่อคนเหล่านั้นจะไม่ต้องเดินเข้าไปสู่การพิพากษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *