เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 11 ธ.ค. วิวรณ์ 11:1-14

เมื่อยอห์นถูกสั่งให้ลุกขึ้นไปวัดพระวิหารของพระเจ้าทั้งแท่นบูชา และคนทั้งหลายซึ่งนมัสการในนั้น ซึ่งการวัด เล็งถึงการดูแลของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่เชื่อในพระองค์ พยานทั้ง 2 นี้อาจเล็งถึงคริสตจักรในทุกยุคทุกสมัย และอาจหมายถึงคำพยานจาก 2-3 ปาก พระองค์ทรงประทานฤทธิ์อำนาจให้เมื่อเขาเป็นพยานเพื่อพระองค์ แต่สิ่งที่ผู้เป็นพยานไม่อาจเลี่ยงได้คือ พวกเขาจะถูกข่มเหง และการข่มเหงนั้นอาจถึงชีวิตได้ ในฐานะที่คุณก็เป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ คุณจะเป็นพยานถึงเรื่องราวของพระองค์ให้คนอื่นรู้ได้อย่างไร? คิดถึงคนที่คุณรักแต่ยังไม่รู้จักพระเจ้า อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นและตั้งใจที่จะชวนมางานคริสตมาสในปีนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *