วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม สุภาษิต 18:24 “เพื่อน”

เพื่อนบางคน1.นำความหายนะมาให้ แต่มีสหายที่2.ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง

Q1 ผู้เขียนสุภาษิตบอกถึง “ลักษณะของเพื่อน” ไว้ 2 แบบ คือ?
Q2 คุณจะ “เป็นเพื่อน” แบบ “ไม่นำความหายนะ” ไปต่อผู้อื่นได้อย่างไร? และคุณจะ “เป็นเพื่อน” แบบ “ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง” มากขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยบ 36-37 กิจการ 15:22-41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *