เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 7 ก.ค. 2010 โยชูวา 17:1-18

คนเผ่าโยเซฟไม่ค่อยจะพอใจในการแบ่งดินแดน เพราะคิดว่า ตนเองได้ส่วนแบ่งน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนคนที่ตนเองมีอยู่ ซึ่งโยชูวาก็อนุญาตให้พวกเขาสามารถหาดินแดนเพิ่มเติมได้  ลองคิดถึงชีวิตของคุณว่า คุณมองเห็นเฉพาะพระพรของพระเจ้าที่คุณมีอยู่ในมือ หรือคุณเห็นพระพรของพระเจ้าที่อยู่รอบๆ ตัวคุณด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *