เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 6 ก.ค. 2010 โยชูวา 16:1-10

ดูเหมือนว่า ดินแดนที่แบ่งให้เผ่าเอฟราอิมเล็กกว่าที่เผ่ายูดาห์ได้รับแบ่งมาก แต่เผ่าเอฟราอิมก็ไม่ได้แสดงท่าทีต่อต้าน โกรธแค้น หรือไม่พอใจ แต่ยอมรับด้วยความยินดี เพราะพวกเขาเชื่อมั่นในความรัก และความยุติธรรมของพระเจ้า คุณเคยมีประสบการณ์/เหตุการณ์ที่ไม่พอใจเกี่ยวกับความยุติธรรมหรือไม่? คุณตอบสนองอย่างไร? คุณจะนำข้อคิดวันนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *