เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 9 ก.ค. 2010 โยชูวา 19:1-51

บทที่ 19 กล่าวถึงการจับฉลากแบ่งดินแดนให้กับ 6 เผ่า จากการจับฉลากและข้อความในข้อ 9 บอกว่า คนสิเมโอนรับปันบางส่วนจากดินแดนของเผ่ายูดาห์ เพราะส่วนแบ่งของยูดาห์ใหญ่เกินไป  คุณเห็นหลักการอะไรในชนชาติของพระเจ้าที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิต จนสามารถแบ่งปันสิ่งของที่มีให้กันและกันได้ คุณจะนำหลักการนี้มาใช้ในสามัคคีธรรมกับพี่น้องที่คริสตจักร และการทำงานในที่ทำงานของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *