เฝ้่าเดี่ยว วันเสาร์ 10 ก.ค.2010 โยชูวา 20:1-9

คุณคิดว่า ทำไมพระเจ้าให้โยชูวากำหนดหัวเมืองลี้ภัย และการทำเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีลักษณะเช่นใด? ข้อคิดจากหัวเมืองลี้ภัย ช่วยคุณอย่างไรในการที่จะตัดสินใจใครสักคนว่า “ผิด” “ไม่ผิด” “ดี” “ไม่ดี” ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *