วันอังคารที่ 3 มกราคม ยอห์น 15:1-17 “แขนงที่เกิดผล”

เถาองุ่นเป็นสัญลักษณ์ของ “ประชากรของพระเจ้า – อิสราเอล” ในพระคัมภีร์เดิม (สดุดี 80:8-14, อิสยาห์ 5:1-5) ซึ่งเราพบว่า อิสราเอล กลายเป็นองุ่นเปรี้ยว แทนที่จะให้ผลที่ดี เหตุเพราะอิสราเอลหันหลังให้พระเจ้า แต่ที่นี่พระเยซูกำลังสอนบางอย่างที่สำคัญ เกี่ยวกับ การติดสนิทในพระเยซู

Q1  เหตุใดการที่แขนงต้องติดสนิทกับเถา หรือการที่สาวกต้องติดสนิทกับพระเยซูจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น?
Q2  คุณคิดว่า อะไรคือจุดประสงค์ที่พระเยซูอยากให้คุณมีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *