วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม ผู้วินิจฉัย 21:25 “ทำตามใจ”

หนังสือผู้วินิจฉัยเป็นหนังสือที่บันทึกประวัติศาสตร์ของอิสราเอลหลังจากสิ้นสุดการอพยพ และก่อร่างสร้างตัวเป็นประเทศ โดยพระเจ้าส่งผู้วินิจฉัยมาบอกถึงแนวทางที่อิสราเอลควรจะดำเนิน เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีกษัตริย์ และสิ่งหนึ่งที่เราพบคือ “ทุกคนต่างทำตามที่ตนเองเห็นชอบ”

Q1  คุณคิดว่า “การที่ทุกคนทำตามที่ตนเองเห็นชอบ” จะมีผลต่อการติดตามและเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไร?
Q2  คุณคิดว่า ถ้าสังคมของเราทุกคนต่างทำตามที่ตนเองเห็นชอบ สังคมของเราจะเป็นอย่างไร? และถ้าคริสตจักรของเรา ทุกคนต่างทำตามใจตนเอง คริสตจักรจะเป็นอย่างไร? คุณจะแก้ไขอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *