วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 1 พงศ์กษัตริย์ 11:1-13 “จบไม่สวย”

ซาโลมอนดำเนินมากับพระเจ้า แต่สุดท้ายก็มาสะดุดเพราะเหตุที่ทรงมีมเหสี และนางสนมเป็นคนต่างด้าวเป็นจำนวนพันคน และที่สำคัญพระคัมภีร์บอกว่า ซาโลมอนเอาใจมเหสีและนางสนมเหล่านี้ด้วยการหันไปนมัสการพระอื่นๆ รวมทั้งอนุญาตให้มีการนมัสการพระอื่นในอิสราเอลด้วย ซึ่งสิ่งนี้ทำให้พระเจ้าโกรธมาก

Q1  คุณคิดว่า ทำไมพระเจ้าต้องลงโทษอย่างรุนแรง ด้วยการให้อาณาจักรของซาโลมอนล่มสลาย แตกออกเป็น 2 ส่วน ทั้งๆ ที่ซาโลมอนก็ทำสิ่งดีมากมาย รวมทั้งสร้างพระวิหารให้พระเจ้า?
Q2  การแต่งงานกับผู้ที่มีความเชื่อเดียวกัน เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่เชื่อในพระองค์ คุณจะนำหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตอย่างไร? ถ้าคุณแต่งงานแล้ว แต่คู่ของคุณยังไม่เชื่อพระเจ้า คุณจะทำอย่างไรที่จะช่วยให้คู่ของคุณเข้ามาอยู่ในร่มพระพรของพระเจ้าร่วมกัน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *