วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม ผู้วินิจฉัย 6:11-24 “กิเดโอน”

อีกครั้งที่อิสราเอลได้กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 6:1) แต่เมื่อพวกเขาร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระองค์ทรงส่งผู้วินิจฉัยอีกคนหนึ่งมาช่วยพวกเขา คือ กิเดโอน ซึ่งในเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงเรียกกิเดโอน เขากำลังนวดข้าวอยู่ในบ่อย่ำองุ่น เพราะความหวาดกลัวคนมีเดียน (ข้อ 11) ซึ่งการสนทนาระหว่างกิเดโอนกับทูตของพระเจ้านั้นน่าสนใจมาก

Q1  เมื่อทูตสรรค์บอกว่า “พระเจ้าทรงสถิตกับเจ้า” กิเดโอนตอบกลับด้วยความสงสัยว่า ถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยจริงๆ ทำไมจึงปล่อยอิสราเอลให้ตกอยู่ในมือของคนมีเดียน ทั้งที่พระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์มากมายในอดีต พระเจ้าทอดทิ้งพวกเราแล้วหละ คุณเคยสงสัยพระเจ้าแบบนี้ไหม? เพราะเหตุใด?
Q2  กิเดโอนอ้างตัวเขา เป็นเพียงแต่ผู้เล็กน้อย แต่พระเจ้าก็ยืนยันว่า พระองค์จะใช้กิเดโอน และจะอยู่กับเขาแน่ๆ (ข้อ 16) และสุดท้ายกิเดโอนก็รู้ว่า พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสวัสดิภาพ ในชีวิตของเขา (ข้อ 24) คุณเคยคิดว่า คุณเป็นคนไม่มีความสามารถ / ไม่มีความรู้ / เป็นเพียงผู้เล็กน้อย และคุณใช้ข้ออ้างเหล่านี้ปฏิเสธงานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรบ้างหรือเปล่า? ชีวิตของกิเดโอนสอนอะไรคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *