สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2012

สูจิบัตร 1 ม.ค. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  1 มกราคม ค.ศ. 2012   เวลา :  10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์  ผู้นำประชุม :  อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ
:  คุณอุลัย/คุณหยางเอินซิ่ง  ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณจางเจียซ่ง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณชาญกิจ  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ/คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :
 คุณวีระชัย คุณเฉินเฉาจิ้น คุณหวางหย่งเซิน

อธิษฐานเผื่อประเทศ : เกาหลีเหนือ
เชิญชวนนมัสการ
: สดุดี 45:7
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ นับพระพร รุ่งอรุณปีใหม่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
พิธีบัพติศมา
:
อ่านพระวจนะ
: “โคโลสี 1:15-22” คุณอุลัย/คุณหยางเอินซิ่ง
คณะนักร้องภาคภาษาไทย
: จิตวิญญาณข้ากระหาย
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู”  
เทศนา
: “ฮีบรู 1:1-13” พระเยซูที่เรารู้จัก อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *