วันศุกร์ที่ 20 มกราคม ผู้วินิจฉัย 7:1-8 “สงครามของเรา”

มีผู้คนจำนวนมากที่ลุกขึ้นติดตามกิเดโอนพื่อจะทำสงครามกับคนมีเดียน นับจำนวนคนได้ถึง 32,000 คน (ข้อ 3) แต่พระเจ้าต้องการสอนกิเดโอนและอิสราเอลว่า “การสงครามนี้เป็นของพระองค์” จึงให้กิเดโอนถามประชาชนว่า ถ้ามีใครกลัวให้กลับบ้านไป ทำให้มีคนกลับไปถึง 22,000 คน และพระเจ้ายังเลือกคนจากการกินน้ำ จนสุดท้ายเหลือคนที่จะออกไปทำสงครามแค่ 300 คน และต้องต่อสู้กับคนมีเดียนที่มากจนนับไม่ได้ (7:12)

Q1  คุณคิดว่าพระเจ้าทรงมีเหตุผลอะไร ที่ให้คนที่หวาดกลัวกลับบ้าน และเลือกแต่คนที่ใช้มือวักน้ำขึ้นดื่ม?
Q2  ความคิดและเหตุผลของพระเจ้านั้นอาจจะยากเกินสติปัญญาและความเข้าใจของเรา แต่ความรักความห่วงใยของพระองค์นั้น เราสามารถสัมผัสได้ทุกเวลา มีเรื่องใดที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่และเกินความเข้าใจของคุณ ลองใช้ใจของคุณเข้าใจถึงความรักความห่วงใยของพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *