วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 1 ยอห์น 3:18-24 “ความไว้วางใจ”

ความไว้วางใจ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับความเชื่อ เพราะถ้าไม่มีความไว้วางใจ เราก็ไม่สามารถเรียกความเชื่อของเราว่า ความเชื่อได้ แต่ต้องเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น ความสงสัยแทน

Q1  ความเชื่อที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจ จะช่วยเหลือคุณให้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างไร? (ข้อ 20-21)
Q2  อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราอธิษฐานทูลขอ ด้วยความเชื่อ และไว้วางใจ? ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? (ข้อ 22)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *