วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ยอห์น 21:15-19 “ใจที่มั่นคง”

การเป็นผู้นำไม่ได้มีแค่ความตั้งใจที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเท่านั้น แต่เป็นการทุ่มเท ความพยายาม และมั่นคงในการที่จะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วย เรียกว่า พูดอย่างไร ก็ทำอย่างนั้น ชีวิตของเปโตรก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราในเรื่องนี้ แม้ท่านจะเคยปฏิเสธว่า ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ถึง 3 ครั้งก็ตาม

Q1  คุณคิดว่า ทำไมพระเยซูคริสต์ต้องถาม เปโตรถึง 3 ครั้งว่า “เจ้ารักเราหรือ?” และบอกกับเขาถึง 3 ครั้งเช่นเดียวกันว่า “จงเลี้ยง / ดูแลแกะของเรา”?
Q2พระเยซูบอกถึงอนาคตของเปโตรว่า เขาต้องตายอย่างไรเพื่อพระองค์ในข้อ 18-19 และคำพูดของเปโตร – “ข้ารักพระองค์” และการกระทำ – “ติดตามพระเยซู” สอนบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณกับคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *