วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ ผู้วินิจฉัย 14:1-20 “แซมสัน : ตามใจตนเอง”

แซมสันเติบโตขึ้นตามน้ำพระทัยของพระเจ้า และด้วยการอวยพระพร รวมทั้งการสถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ผู้วินิจฉัย 13:24-25) มีผู้วินิจฉัยสามคนต่อจากเยฟธาห์ แต่เรื่องราวของแซมสันถูกกล่าวถึงมากที่สุด โดยพระเจ้าทรงแต่งตั้งให้แซมสันช่วยเหลือคนอิสราเอลจากพวกฟีลิสเตีย

Q1  แซมสันขอให้พ่อแม่ไปสู่ขอผู้หญิงชาวฟีลิสเตีย ซึ่งพ่อและแม่ก็พยายามที่จะทัดทาน เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะสุดท้ายแซมสันก็ดึงดันจนได้แต่งงาน คุณคิดว่าพระเจ้าทรงใช้การตัดสินใจที่ผิดพลาดของแซมสันเพื่อช่วยเหลืออิสราเอลจากการรุกรานของคนฟิลิสเตียอย่างไร?
Q2  ชีวิตแต่งงานของแซมสันจบลงด้วยความเศร้า ภรรยาถูกยกให้เป็นภรรยาของคนอื่น ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน คุณจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการแต่งงานอย่างไร? ถ้าคุณแต่งงานแล้วคู่ของคุณยังไม่เชื่อพระเจ้า คุณจะทำอย่างไรให้คู่ของคุณมาเชื่อพระเจ้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *