วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม กิจการ 5:1-11 “ความผิดบาปในคริสตจักร”

คริสตจักรเป็นที่รวมของคนบาปที่กลับใจใหม่ คริสเตียนไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นคนที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อร่างและสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น ดังนั้นจึงไม่มีคริสตจักรใดสมบูรณ์แบบที่สุด และบางครั้งก็มีเรื่องความผิดบาปเข้ามาทดลองคริสตจักรอยู่เรื่อยๆ เหมือนกับเรื่องของอานาเนียและสัปฟีรา

Q1  คุณคิดว่า พระเจ้ารุนแรงเกินไปหรือไม่ที่ลงโทษอานาเนีย และสัปฟีราด้วยการให้ล้มลงสิ้นชีวิต เพียงแค่เขาทั้งสองคนยักยอกเงินเท่านั้น พระเจ้ามีเหตุผลอะไร? (ดูข้อ 2, 3, 4, 9, 11 ประกอบ)
Q2  คุณรู้หรือไม่ว่า ความบาปที่คุณทำอยู่ไม่ได้มีผลเฉพาะกับตัวของคุณเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบทำให้คริสตจักรของพระเจ้าไม่เติบโตด้วย
ใช้เวลานี้อธิษฐานสารภาพกับพระเจ้า และอธิษฐานเผื่อคริสตจักร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *