วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ กิจการ 2:43-47 “ชีวิตในคริสตจักร”

สดุดี 133:1 ที่ว่า “ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็เป็นการดี และน่าชื่นใจมากสักเท่าใด” เป็นภาพที่สวยงามของการมีสามัคคีธรรมที่เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องคริสเตียน และภาพนี้ก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในคริสตจักรยุคแรก

Q1  คุณคิดว่า ผู้ที่เชื่อในพระเจ้ามารวมตัวกันด้วยท่าทีอย่างไร? และพระเจ้าทรงอวยพรการมารวมตัวเพื่อสามัคคีธรรมกันของพวกเขาอย่างไร?
Q2  คุณจะมีส่วนให้ภาพสามัคคีธรรมในคริสตจักรยุคแรก เกิดขึ้นในคริสตจักรพระคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *