วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม กิจการ 6:8-15; 7:54-60 “การข่มเหง”

สิ่งที่พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ในยอห์น 15:20 ที่ว่า “จงระลึกถึงคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่า ‘บ่าวมิได้เป็นใหญ่กว่านาย’ ถ้าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วย” เกิดขึ้นอย่างมากมายและรุนแรงในคริสตจักรยุคแรก การข่มเหงที่เกิดขึ้นกับสเทเฟนเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราในวันนี้

Q1  คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้สเทเฟน สามารถยืนหยัดในความเชื่อ แม้จะถูกข่มเหงอย่างรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิต?
Q2  ตัวอย่างการยืนหยัดในความเชื่อ และการเผชิญหน้ากับการข่มเหงของสเทเฟน ช่วยเหลือคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสังคมที่ไม่เชื่อพระเจ้าในวันนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *