วันอังคารที่ 6 มีนาคม ฟีลิปปี 4:10-20 “พอใจในสิ่งที่มี”

คริสตจักรและพี่น้องชาวเมืองฟีลิปปี ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการรับใช้ของเปาโลด้านการเงินมาตลอด สำหรับการดำรงชีวิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางและทำงาน รวมถึงการส่งคน (เอปาโฟรดิทัส) ไปช่วยงานด้วย

Q1  เปาโลมีท่าทีอย่างไรต่อทรัพย์สินเงินทองที่ได้รับมาจากพี่น้องที่คริสตจักรฟีลิปปี? (ข้อ 10-13)
Q2  คุณคิดว่า พระเจ้าจะใช้คุณให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักร / ผู้รับใช้พระเจ้าคนอื่นๆ ที่คุณรู้จักอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *