วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม มัทธิว 6:25-34 “ความกระวนกระวาย”

ทรัพย์สินเงินทองอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิต แต่เป็นสิ่งที่ต้องมี เพราะเราจะต้องเลี้ยงชีวิตของเรา และครอบครัวของเรา การพยายามในการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเป็นสิ่งที่ดี แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำงานอย่างสมดุลด้วย เพราะพระเจ้าทรงให้เรามีทรัพย์สินเงินทองเพื่อเราจะมีความสุข ไม่ใช่เพื่อจะวิตกกังวล

Q1  ตัวอย่างของ “นก” “ดอกไม้” เตือนสติคุณอย่างไรในเรื่องของการทำงานเพื่อจะได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองในการดำรงชีวิต?
Q2  อะไรคือเคล็ดลับ 2 ประการ ที่จะช่วยเหลือเราในการลดความกระวนกระวายในชีวิต? (ข้อ 32, 34)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *