วันอังคารที่ 13 มีนาคม โรม 8:12-17 “อับบา”

การเป็นคริสเตียนนอกจากจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้าแล้ว เรายังได้รับสิทธิพิเศษใหม่ด้วย นั้นคือ การได้เป็นลูกของพระเจ้า และมีสิทธิที่จะเรียกพระเจ้าว่า “อับบา” หรือ “พระบิดา”

Q1  ก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้า เรามีฐานะเป็น “ทาส” แต่เมื่อเราเชื่อในพระองค์ เรามีฐานะเป็น “ทายาท” (ลูก) คุณคิดว่า การเป็น “ทาส” กับการเป็น “ทายาท” แตกต่างกันอย่างไรบ้าง?
Q2 ลองใช้เวลานี้เงียบๆ ส่วนตัว แล้วพูดว่า “พ่อครับ / ค่ะ  ผมรักพ่อครับ / หนูรักพ่อค่ะ จนกว่าคุณจะพึงพอใจและสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อคนนี้ ซึ่งเป็นอับบา พระบิดาของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *