วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม โรม 8:5-11 “เนื้อหนัง & จิตวิญญาณ”

การเป็นคริสเตียนไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตภายในคืนเดียว แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตของเรา หรือจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา และในระหว่างการเดินทางบนเส้นทางแห่งความเชื่อ เรายังต้องต่อสู้กับความต้องการของเนื้อหนังอยู่เสมอ

Q1  ในฐานะที่เราถูกไถ่แล้วโดยพระเยซูคริสต์ และมีชีวิตใหม่ด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้อ 11) เรากลายเป็นผู้อยู่ฝ่ายวิญญาณ ดังนั้นเราควรจะปักใจกับฝ่ายวิญญาณ ไม่ปักใจกับฝ่ายเนื้อหนัง อะไรคือฝ่ายวิญญาณที่คุณต้องปักใจ? และอะไรคือฝ่ายเนื้อหนังที่คุณต้องตัดทิ้งไป?
Q2  การที่คุณรู้ว่า คุณมีวิญญาณของพระคริสต์ และคุณเป็นของพระองค์ ช่วยเหลือคุณที่จะมีชัยชนะเหนือความต้องการฝ่ายเนื้อหนังอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *