วันพุธที่ 14 มีนาคม โรม 8:18-25 “ความหวังใจ”

โลกของเรา และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกของเรากำลังเสื่อมสลายลงทุกวัน ซึ่งเป็นผลของความผิดบาป และโลกใบนี้ก็ได้รับคำสาปแช่ง (ปฐมกาล 3:17)  รวมถึงตัวของเราด้วยที่วันหนึ่งจะต้องตายจากโลกนี้ไป กลับกลายเป็นดินอีกครั้งหนึ่ง แต่สำหรับเราที่เป็นคริสเตียน เรามีความหวังใจ ความหวังใจที่จะได้อยู่กับพระเจ้าในแผ่นดินโลกใหม่

Q1  เปาโลได้ให้คำจำกัดความของ “ความหวังใจ” ไว้อย่างน่าสนใจว่า “ความหวังใจ” คือ “การเพียรรอคอยที่จะได้เห็นสิ่งที่ยังไม่ได้เห็น” คำจำกัดความนี้หนุนใจคุณให้มีความหวังใจในพระเจ้าอย่างไร?
Q2  นอกจากความหวังใจในการรอคอยการกลับมาของพระเยซูคริสต์แล้ว คุณยังมีความหวังใจในเรื่องใดอีกไหม อธิษฐานขอพระเจ้าเพิ่มเติมความอดทนให้คุณเพียรรอคอยสิ่งนั้นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *