วันอังคารที่ 20 มีนาคม ลูกา 16:19-31 “ตายแล้วไปไหน”

ในพระคัมภีร์ไม่ได้สอนว่า วิญญาณของมนุษย์ที่ตายไปแล้วจะล่องลอยไปมาแบบผี หรือปรากฏตัวให้เห็น แต่จะมีสถานที่อยู่โดยเฉพาะ และเป็นสถานที่วิญญาณจะอยู่ที่นั่น และไม่สามารถกลับมาหาคนที่มีชีวิตอยู่ได้ เพราะมีเหวใหญ่ขวางกั้นอยู่

Q1  หลังจากที่เศรษฐี (คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า) และลาซารัส (คนที่เชื่อพระเจ้า) เสียชีวิต วิญญาณของพวกเขาไปอยู่ที่ไหน? (ดูฟีลิปปี 1:23 และลูกา 23:43 สำหรับสถานที่ที่วิญญาณของผู้ที่เชื่อพระเจ้าไปอยู่)
Q2  คุณมั่นใจหรือไม่ว่า ถ้าคุณต้องตายไปวันนี้ คุณจะได้ไปอยู่ที่เดียวกันกับลาซารัส? อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมั่นใจเช่นนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *