วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม ปัญญาจารย์ 9:1-12 “ทุกคนต้องตาย”

ปัญญาจารย์พยายามชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นในด้านความชอบธรรม/ความไม่ชอบธรรม ความสะอาด/ความสกปรก  คนดี/คนบาป คนแก่/คนหนุ่มสาว คนมีจะกิน/คนไม่มีจะกิน และอื่นๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีการเหลื่อมล้ำคือ “ทุกคนต้องตาย”

Q1  นอกจากปัญญาจารย์ให้ข้อสังเกตว่า “ทุกคนต้องตายแล้ว” ท่านยังบอกอีกด้วยว่า “ไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อไร” (ข้อ 11-12) ความจริงในข้อนี้เตือนสติเราในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร?
Q2  สมมุติว่า พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของคุณ ก่อนที่คุณจะจากโลกนี้ไป คุณคิดว่า คุณจะทำอะไรบ้างกับชีวิตในหนึ่งวันที่เหลืออยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *