วันพุธที่ 21 มีนาคม ยอห์น 11:17-44 “ชัยชนะเหนือความตาย I”

พระเยซูคริสต์ทำการอัศจรรย์มากมายทั้งรักษาโรค ขับผี การเลี้ยงคนหลายพันคนด้วยอาหารเพียงเล็กน้อย แต่การอัศจรรย์หนึ่งที่พระเยซูทำคือ การแสดงให้เห็นว่า พระองค์มีชัยชนะเหนือความตาย โดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงชุบชีวิตลาซารัสที่ตายมาแล้วถึง 4 วัน ให้เดินออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ

Q1  คุณคิดว่า การที่พระเยซูคริสต์ชุบชีวิตลาซารัสหลังจากที่ตายไปแล้วถึง 4 วัน เกี่ยวข้องอะไรกับการสนทนาระหว่างพระองค์กับมารธาในข้อ 23-27?
Q2  ถ้าคุณเป็นลาซารัส คุณจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น และจะตอบสนองอย่างไรกับชีวิตใหม่ที่คุณได้รับกลับคืนมา?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *