วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม ยอห์น 19:38-42; 20:1-18 “ชัยชนะเหนือความตาย II”

พระเยซูคริสต์ได้สำแดงถึงการมีชัยชนะเหนือความตาย และความผิดบาปอีกครั้ง โดยครั้งนี้พระองค์ทรงใช้ตัวของพระองค์เป็นตัวอย่าง โดยก่อนหน้าที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ได้ทำนายถึงการตายของพระองค์ถึง 3 ครั้งด้วยกัน และการตายของพระองค์เป็นการตายที่ปรากฏขึ้นในที่สาธารณะ ได้รับการยืนยันว่า พระเยซูคริสต์เสียชีวิตจริงๆ โดยทหารของทางการ ก่อนที่จะถูกนำไปฝังในอุโมงค์ พร้อมกับมีทหารเฝ้าหน้าอุโมงค์

Q1  พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพร้อมกับหลักฐานยืนยัน 2 ประการคือ อุโมงค์ที่ว่างเปล่า และการปรากฏตัวพระองค์เองกับมารีย์ คุณคิดว่า หลักฐานทั้งสองอย่างหนักแน่นเพียงพอ ที่จะทำให้คุณเชื่อได้หรือไม่ว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว?
Q2  มารีย์บอกว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” และตัวคุณเองได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับมารีย์หรือเปล่า เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *