วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม อพยพ 15:1-21 “บทเพลงของโมเสส”

หลังเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลจากกองทัพของอียิปต์ ด้วยการให้น้ำทะเลที่แยกออกไหลกลับสู่สภาพปกติ และท่วมทำลายกองทัพของอียิปต์ทั้งหมด โมเสสได้ร้องบทเพลงร่วมกับชนชาติอิสราเอลถวายแด่พระเจ้า

Q1  ในอดีตพระเจ้า พยายามที่จะเปิดเผยพระองค์เองให้กับโมเสสได้รู้จัก แต่มาวันนี้โมเสสเองกลับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยการบรรยายถึงพระลักษณะของพระเจ้า ลองค้นดูว่า โมเสสรู้จักพระเจ้าในพระลักษณะใดบ้าง
Q2  ถ้าคุณต้องเลือกเพลงสักเพลงหนึ่ง เพื่อบรรยายถึงพระเจ้าที่คุณรู้จัก คุณจะเลือกเพลงอะไร (ถ้าคุณร้องเพลงนั้นได้ ใช้เวลานี้นมัสการพระเจ้าเป็นการส่วนตัว)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *